Polityka prywatności

Data ostatniej aktualizacji: 11 maja 2018

Pobierz

Babaco Spółka Akcyjna – administrator serwisu babaco.tv odpowiada za przetwarzanie Twoich danych osobowych. Dane osobowe oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Przykładowo mogą to być: adres e-mail użytkownika serwisu internetowego, numer IP komputera użytkownika serwisu internetowego lub inne dane które użytkownik serwisu internetowego przekazuje administratorowi tego serwisu, np. poprzez formularze zamieszczone w serwisie. Informujemy, że zbieramy i przetwarzamy dane osobowe Użytkowników serwisu internetowego babaco.tv (dalej będziemy go nazywać „Serwisem”).

Powierzone nam dane osobowe są bezpieczne. Zobowiązujemy się do ich wykorzystania zgodnie z przepisami prawa polskiego oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”).

Nasza Polityka Prywatności przedstawia metody oraz zasady przetwarzania danych osobowych Użytkowników korzystających z Serwisu oraz innych produktów i usług oferowanych przez spółkę Babaco S.A. lub podmioty z nią powiązane. Polityka Prywatności informuje w jaki sposób będziemy korzystać z danych osobowych, które nam powierzyłeś. Z dokumentu dowiesz się również jakie są Twoje prawa w zakresie przetwarzania danych osobowych i jak się z nami skontaktować.

Administrator Danych Osobowych

Informujemy, że administratorem (administrator to podmiot który w oparciu o Twoją zgodę wyznacza cel i sposób przetwarzania Twoich danych) podanych przez Ciebie danych osobowych jest spółka Babaco S.A. z siedzibą we Włocławku, przy ul. Aleja Chopina 1G lok. 12, 87-800 Włocławek, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000294057 („Spółka”).

Oznacza to, że Spółka będzie przechowywać Twoje dane osobowe i korzystać z nich wyłącznie w celach, na które się zgodziłeś.

Jak się z nami kontaktować w zakresie danych osobowych?

Z osobą zajmującą się danymi osobowymi, który jest przedstawicielem Spółki możesz skontaktować się pod adresem mailowym: daneosobowe@babaco.tv

Dokładamy starań abyś mógł wygodnie zarządzać danymi osobowymi które nam powierzyłeś. Jeśli nie chcesz na przykład otrzymywać od nas wiadomości e-mail wystarczy, że klikniesz w stosowne pole o rezygnacji, które znajduje się w treści każdego maila, którego od nas otrzymasz.

Jakie dane przetwarzamy?

W żadnym wypadku nie będziemy zbierać i przetwarzać danych osobowych wrażliwych: ujawniających pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijnelub światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych oraz danych genetycznych, danych biometrycznych w celu jednoznacznego zidentyfikowania osoby fizycznej lub danych dotyczących zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej tej osoby.

Zwyczajowo gromadzimy podstawowe dane które pozwalają nam się kontaktować z naszymi Użytkownikami. Są to: imię i nazwisko, adres email, numer telefonu, adres oraz inne dane wskazane w tej polityce prywatności (patrz: pliki cookies i profilowanie). Czasami możemy zbierać dane dodatkowe i będą one zależeć od charakteru szczególnych usług z których chce skorzystać Użytkownik. Zawsze będą to jednak takie dane, które dobrowolnie poda nam Użytkownik.

Jaka jest podstawa prawna przetwarzania danych i jak długo dane będą przetwarzane?

Będziemy przetwarzać Twoje dane tylko w takich celach na jakie zgodziłeś/aś się poprzez kliknięcia w odpowiednie pola formularza zamieszczonego w Serwisie lub w inny wyraźny sposób. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest Twoja zgoda na przetwarzanie danych lub wymóg realizacji usługi (np. zamówienie Produktu) którą u nas zamówiłeś (stosownie do artykułu 6 ust. 1 lit a i b RODO. Nasze newslettery wysyłamy w oparciu o Twoją zgodę na otrzymywanie wiadomości e-mail oraz tzw. nasz uzasadniony interes, jakim jest prawo do realizacji marketingu bezpośredniego, a więc komunikowania się z naszymi Użytkownikami Serwisu w celu przedstawiania nowych informacji, produktów usług itp.

Informujemy, że podanie nam danych osobowych nie jest wymogiem ustawowym oraz że nie jesteś zobowiązany do ich podania. Podanie danych osobowych w celach marketingowych i handlowych jest dobrowolne i nie uzależniamy wykonania jakichkolwiek usług od uzyskania Twojej zgody na korzystania z Twoich danych w celach marketingowych i handlowych. Jeżeli zamówiłeś/aś u nas produkt lub usługę lub chcesz wziąć udział w organizowanym przez nas konkursie lub innej formie aktywności, to podanie danych jest konieczne dla wykonania umowy, w celu realizacji danej usługi lub w celu zapewnienia Ci udziału w konkursie lub innej formie aktywności.

O ile udzieliłeś/aś odpowiedniej zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych i handlowych, to Twoje dane będą przetwarzane stale, chyba że cofniesz swoją zgodę na ich wykorzystywanie. Jeśli nie wyraziłeś tej zgody będziemy przetwarzać Twoje dane tylko przez czas świadczenia przez nas usług (na przykład przez czas w jakim bierzesz udział w organizowanym przez nas konkursie lub przez czas w jakim korzystasz z produktu lub innej naszej usługi). Niemniej jednak możemy przechowywać Twoje dane po cofnięciu przez Ciebie zgody lub po zakooczeniu świadczenia usług na Twoją rzecz, jeśli to przetwarzanie jest uzasadnione przepisami prawa (np. dla celów księgowych i podatkowych) lub przewidujemy, że archiwizacja Twoich danych jest konieczna do ochrony naszych praw.

Metody i cele przetwarzania danych

Zbieramy dane osobowe dostarczone przez Użytkowników w sposób określony powyżej, drogą elektroniczną, a ich przetwarzanie odbywa się w sposób elektroniczny lub manualny. Korzystamy również z wysyłki automatycznej korespondencji elektronicznej.

Wykorzystujemy podane przez Ciebie informacje dla następujących celów:

 • Jeśli zawieramy z Tobą umowę o realizację danej usługi (np. usługi zapewniającej Ci możliwość korzystania z Serwisu w oparciu o treść regulaminu Serwisu), to możemy przetwarzać Twoje dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy. Bez tego nie bylibyśmy w stanie zapewnić Ci usługi, a Ty nie mógłbyś z niej korzystać. Niepodanie takich danych uniemożliwi nam zawarcie i wykonanie umowy.
 • W celu zapewnienie bezpieczeostwa usługi (np. sprawdzenie, czy do Twojego konta nie loguje się nieuprawniona osoba), dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszanie naszych usług i dopasowanie ich do potrzeb i wygody Użytkowników (np. personalizowanie treści w usługach) jak również w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego (także na zlecenie reklamodawców) lub promocji własnych usług. W celu marketingowym i statystycznym związanym z lepszym dostosowaniem publikowanych w Serwisie treści (także reklamowych). Twoje dane mogą być przetwarzane także poprzez tworzenie porównań i zestawień z danymi innych Użytkowników oraz analizę takich porównań i zestawień. Takie przetwarzanie danych to realizacja naszych prawnie uzasadnionych interesów.
 • W celu realizacji usług marketingowych dostarczanych Ci przez naszych Zaufanych Partnerów oraz przez nas dla podmiotów trzecich. Aby móc pokazać interesujące Cię reklamy (np. produktu, którego możesz potrzebować) reklamodawcy i ich przedstawiciele chcieliby mieć możliwość przetwarzania Twoich danych zapisanych w plikach cookies w Twoim urządzeniu i jego pamięci podręcznej (w tym danych udostępnianych w historii przeglądania i danych zbieranych podczas Twojej aktywności w usługach) oraz danych lokalizacyjnych generowanych przez Twoje urządzenie (wraz ze zautomatyzowaną analizą Twojej aktywności na stronach internetowych i w aplikacjach w celu ustalenia Twoich potencjalnych zainteresowań dla dostosowania reklamy). Dane te przetwarzane są w oparciu o Twoją dobrowolną zgodę, a w przypadku niektórych Partnerów w oparciu o uzasadniony interes administratora. Udzielenie takiej zgody jest dobrowolne, nie musisz jej udzielać, nie pozbawi Cię to dostępu do naszych usług. Masz również możliwość ograniczenia zakresu lub zmiany (wycofania) zgody w dowolnym momencie. W przypadku, gdy podstawą przetwarzania ww. danych jest uzasadniony interes administratora możesz wyrazić wobec niego sprzeciw.
 • Twoje dane przetwarzamy również jeżeli jest to wymagane przepisami prawa np. w celach podatkowych, rachunkowości.

Dane osobowe udostępnione przez Użytkowników, a następnie zebrane w sposób opisany powyżej, umożliwiają identyfikację Użytkowników jedynie przez Spółkę. Dane mogą zostać przekazane osobom trzecim, tylko i wyłącznie w przypadku gdy korzystamy z usług podwykonawców, szczególnie tych którzy w naszym imieniu i na naszą rzecz zarządzają naszymi bazami danych. Podmioty te nie są administratorami danych, a powierzone dane wykorzystuję tylko w celach wskazanych przez nas i wynikających z powyżej opisanych podstaw. Dane wynikające ze zbierania tzw. cookies są przetwarzane przez naszych Zaufanych Partnerów, których lista wskazana jest poniżej (patrz: Profilowanie i pliki „cookies”).

Jak zmienić lub usunąć informacje? Jakie mam prawa?

Masz prawo do żądania od nas dostępu do swoich danych osobowych (poinformujemy Cię jakimi Twoimi danymi się posługujemy), ich sprostowania (jeśli zechcesz poprawimy Twoje dane), usunięcia lub ograniczenia przetwarzania (możesz wybrać dane które będziemy przetwarzać lub żądać abyśmy wszystkie Twoje dane usunęli) lub o prawie do wniesienia sprzeciwu lub też prawie do przeniesienia Twoich danych do innego podmiotu.

Zapewniamy, że zabezpieczamy nasze systemy informatyczne, aby chronić Twoje dane. Masz prawo uzyskania kopii danych, które nam przekazałeś.

Informujemy, że w związku z powierzeniem nam naszych danych masz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

W celu realizacji powyższych praw należy skontaktować się z nami pisemnie kierując pismo na adres Spółki lub mailowo przesyłając wiadomość na adres mailowy: daneosobowe@babaco.tv

W przypadku żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, poinformujemy odbiorców tych danych, którym ujawniono dane osobowe, chyba że okaże się to niemożliwe lub będzie wymagać niewspółmiernie dużego wysiłku, a także na Twoje żądanie dotyczące Twoich danych poinformujemy Cię o tych odbiorcach.

Pliki „cookies” i profilowanie

W Serwisie stosowane są mechanizmy automatycznego przechowywania danych (mechanizm typu: „cookies”, „Local Storage Object”, „e-Tag”). Są one stosowane w celu lepszego dostosowania Serwisu do potrzeb jego Użytkowników. Nasze serwery mogą także używać innych technologii o funkcjach podobnych lub tożsamych z „cookies”.

„Cookies” to dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które poprzez zapisanie w urządzeniu końcowym Użytkownika umożliwiają poznanie jego zachowań, zainteresowań i potrzeb. „Cookies” dostarczają m.in. danych statystycznych o korzystaniu przez Użytkowników z Serwisu i jego funkcjonalności. „Cookies” co do zasady nie identyfikują danych osobowych Użytkownika. „Cookies” zawsze zawierają nazwę domeny Serwisu, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym.

„Cookies” mogą byd zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu, a następnie wykorzystywane przez współpracujących z Usługodawcą reklamodawcami, firmami badawczymi czy dostawcami aplikacji multimedialnych. Poniżej przedstawiamy listę naszych Zaufanych Partnerów, którym pozwalamy używać na naszych stronach „cookies”.

Odbiorcą informacji z cookies są: Google, Facebook.

Pliki „cookies” wykorzystywane są w celu:

 • by Serwis działał szybciej i był łatwiejszy w użyciu,
 • aby lepiej dopasować treści i reklamy dostępne w Serwisie do oczekiwań i zainteresowań Użytkownika,
 • by ułatwić prezentowanie Użytkownikowi reklam na stronach Serwisu dopasowanych do jego zainteresowań Użytkownika,
 • do zbierania zagregowanych statystyk, które pozwalają nam zrozumieć jak ludzie korzystają z Serwisu oraz pomagają nam w poprawianiu jego funkcjonalności i zawartości,
 • utrzymania sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki czemu Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać Loginu i Hasła.

W ramach naszych Serwisów możemy stosować następujące rodzaje plików „cookies”:

 • tzw. niezbędne pliki „cookies”, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki „cookies” wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu,
 • pliki „cookies” służące do zapewnienia bezpieczeostwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu,
 • pliki „cookies”, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu,
 • tzw. funkcjonalne pliki „cookies”, umożliwiające "zapamiętanie" wybranych przez Użytkownika ustawieo i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.,
 • tzw. reklamowe pliki „cookies”, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

Większość przeglądarek internetowych jest domyślnie ustawionych na automatyczne przyjmowanie Cookies. Możesz jednak w każdej chwili zmienić ustawienia przeglądarki tak, aby Cookies były blokowane – w całości lub w jakiejś części, np. tylko od stron trzecich, albo aby każdorazowo otrzymywać komunikat w momencie kiedy Cookies są wysyłane na Twoje urządzenie. Pamiętaj jednak, że jeżeli zablokujesz używane przez nas Cookies, może to negatywnie wpłynąć na wygodę korzystania z Serwisu, na przykład możesz nie otrzymywać spersonalizowanych informacji podczas ich przeglądania. Uniemożliwisz nam także zbieranie informacji nt. korzystania z Serwisu w celu stałego poprawiania jego zawartości.

Wyrażenie zgody przez Użytkownika na przyjmowanie „cookies” odbywa się poprzez zmianę ustawieć przeglądarki umożliwiających przetwarzanie „cookies” lub poprzez wyrażenie zgody w odpowiednim „oknie” w Serwisie.

Profilowanie w ramach Serwisu

Użytkownicy Serwisu mogą być profilowani w celu dostosowania do ich osobistych preferencji oferty Serwisu. W tym celu mogą być analizowane takie dane jak treści, które przegląda Użytkownik, czas spędzony w Serwisie, historia aktywności w Serwisie i tym podobne dane. Dane te są zbierane i przetwarzane tak aby tworzyć indywidualne oferty dla Użytkowników, dotyczące oferty Serwisu. Dane te są zbierane i przetwarzane również aby przedstawiać Użytkownikowi treści które mogą go szczególnie zainteresować w ramach zawartości Serwisu, zgodnie z jego preferencjami.

Takie przetwarzanie opierać się będzie na naszym uzasadnionym interesie, jakim jest prawo do dostosowywania naszych usług do indywidualnych preferencji klientów, jak również prawo do realizacji marketingu bezpośredniego a więc komunikowania się z naszymi Użytkownikami Serwisu w celu przedstawiania ofert dostosowanych do indywidualnych preferencji (art. 6 ust. 1 f) RODO). Niemniej jednak masz prawo wnieść w dowolnym momencie sprzeciw - z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją - wobec takiego przetwarzania dotyczących Ciebie danych osobowych.

Strona korzysta z plików cookie

Nasz Serwis gromadzi i przechowuje informacje związane z korzystaniem z Serwisu, takie jak unikalne identyfikatory i standardowe informacje wysyłane przez urządzenie z którego korzystasz czy dane przeglądania w celu wyboru oraz tworzenia profilu spersonalizowanych treści, pomiaru wydajności treści, a także rozwijania i ulepszania produktów. Za Twoją zgodą możemy także korzystać z danych geolokalizacyjnych. W tym celu stosujemy pliki cookie i jesteśmy administratorem Twoich danych osobowych. Informacje o Twoich prawach, danych kontaktowych, podstawie prawnej przetwarzania, odbiorcach Twoich danych, okresie przechowywania oraz dobrowolności podania danych i konsekwencjach ich niepodania znajdują się w Polityce Prywatności i Wykorzystywania Plików Cookie. Akceptacja tego komunikatu oznacza zgodę na przetwarzanie przez nas danych, zgodnie z opisem powyżej. Możesz określić warunki korzystania przez nas z danych klikając w przycisk Ustawienia.